Home

Borging en accreditatie

E-Learning in de cloud

E-learning in de cloud betekent dat de software niet meer op een lokale server wordt gedraaid, maar dat het centraal wordt gehost en dat iedereen van de basisfunctionaliteiten gebruik gaat maken.

E-learning in de cloud maakt e-learning toegankelijk, veilig en snel voor gebruikers. Niet alleen het gebruikersgemak en het onderhoud worden door een dergelijke applicatie sterk verbeterd. De organisatie of gebruiker hoeft bijvoorbeeld niet elke keer voor updates te zorgen of de beveiliging te regelen via virusscanners, firewalls of adware-killers. Dit wordt immers verzorgd door de aanbieder.

TVOsolutions verzorgt de accreditatie van de e-learning cursussen zoals aangegeven in content. Daarnaast worden de geaccrediteerde punten bij geschreven op PE-online.

Van alle gevolgde modules ontvangt men een certificaat.

Accreditatie

In het onderstaande overzicht kunt u zien, welke cursussen voor hoeveel punten zijn geaccrediteerd door het V&V Kwaliteitsregister. De eindtoets moet behaald zijn tussen de aangegeven periode om de punten te kunnen toekennen. Niet alle cursussen zijn voor alle medewerkers beschikbaar.

Voorbehouden handelingen

Cursus Aantal punten V&V
BIG wetgeving 1
Medicijnen 2
Medisch rekenen 4
Injecteren 2
Blaas katheteriseren 2
Maagsonde inbrengen 2
Wondverzorging 2
Zwachtelen 1
Stoma verzorgen 1
Zuurstof toedienen 1
Pakket 1 3
Pakket 2 3

Ziektebeelden
 
Cursus Aantal punten V&V
Dementie 3
Depressie 2
Delier 2
Decubitus 2
Diabetes Mellitus 2
COPD 2
Astma 2

Overige
 
Cursus Aantal punten V&V
Palliatieve Zorg 2
Palliatieve laatste zorg 2
Vallen en val preventie 1
Basiskennis medicijngebruik 2
Zorgleefplan 2
Mondzorg 2
Incontinentie 1
Wet Zorg en Dwang 3
Medicijngroepen 2
Voedsel bereiding in woonvormen/dagcentra/verpleegafdelingen 2

Communicatie trainingen
 
Cursus Aantal punten V&V
Omgaan met agressie 2
Rapporteren volgens de SOAP-methodiek 2
Smart denken en doelgericht rapporteren 2
Belevingsgerichte zorg 2
Conflicthantering 2
PDL 2
Omgaan met veranderingen 2
Omgaan met onbegrepen gedrag 2
Zorgarrangementen 1
Feedback geven 2
Basisprincipes van communicatie 1