Home

Borging en accreditatie

E-Learning in de cloud

E-learning in de cloud betekent dat de software niet meer op een lokale server wordt gedraaid, maar dat het centraal wordt gehost en dat iedereen van de basisfunctionaliteiten gebruik gaat maken.

E-learning in de cloud maakt e-learning toegankelijk, veilig en snel voor gebruikers. Niet alleen het gebruikersgemak en het onderhoud worden door een dergelijke applicatie sterk verbeterd. De organisatie of gebruiker hoeft bijvoorbeeld niet elke keer voor updates te zorgen of de beveiliging te regelen via virusscanners, firewalls of adware-killers. Dit wordt immers verzorgd door de aanbieder.

TVOsolutions verzorgt de accreditatie van de e-learning cursussen zoals aangegeven in content. Daarnaast worden de geaccrediteerde punten bij geschreven op PE-online.

Van alle gevolgde modules ontvangt men een certificaat.

Accreditatie

In het onderstaande overzicht kunt u zien, welke cursussen voor hoeveel punten zijn geaccrediteerd door het V&V Kwaliteitsregister. De eindtoets moet behaald zijn tussen de aangegeven periode om de punten te kunnen toekennen. Niet alle cursussen zijn voor alle medewerkers beschikbaar.

Cursus Aantal punten V&V Minimale score
Omgaan met agressie 2 5,9
Paliatieve zorg 2 5,9
Palliatieve laatste zorg 2 6,9
Omgaan met onbegrepen gedrag 2 7
Ziektebeeld; Astma 2 5,6
Ziektebeeld; Copd 2 5,6
Vallen en valpreventie 1 5,9
Omgaan met veranderingen 2 5,9
Basiskennis medicijngebruik 2 5,9
BIG Wetgeving 1 6,9
Medicijnen 2 5,9
Medisch rekenen 4 9,9
Injecteren 2 5,9
Blaas katheteriseren 2 5,9
Maagsonde inbrengen 2 5,9
Wondverzorging 2 6,9
Zwachtelen 1 5,9
Stoma verzorgen 1 5,9
Zuurstof toedienen 1 5,9
Pakket 2 3 5,9
Pakket 1 3 5,9
Conflicthantering 2 5,9
Belevingsgerichte zorg 2 6,9
PDL 2 6,9
Rapporteren volgens de SOAP-methodiek  2 6,9
Zorgleefplan 2 6,9
Mondzorg 2 6,9
Incontinentie 1 6,9
Wet Zorg en Dwang 3 6,0